Biuletyn Informacji Publicznej

Dom Pomocy Społecznej dla Osób Starszych

w Bielsku-Białej

Niepodjęte depozyty


Dom Pomocy Społecznej dla Osób Starszych w Bielsku-Białej zawiadamia, że na koncie depozytowym znajdują się środki pieniężne zgromadzone przez zmarłych mieszkańców Domu.

Na podstawie art. 6 ust. 5 Ustawy z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz. U. z 2006 r., Nr 208, poz. 1537 ze zm.) poszukuje się spadkobierców i wzywa do odbioru niepodjętego depozytu po zmarłych mieszkańcach. Depozyt wchodzi w skład masy spadkowej i będzie wypłacony spadkobiercom po przedstawieniu stosownych dokumentów potwierdzających następstwo prawne po zmarłych mieszkańcach, tj. prawomocne postanowienie sądowe o stwierdzeniu nabycia spadku lub Akt Poświadczenia Dziedziczenia sporządzony przez Notariusza.

Depozyt zostanie wydany po uiszczeniu przez uprawnionego kosztów przechowywania depozytów, zawiadomień i poszukiwań uprawnionego.

Niepodjęcie spadku przez spadkobierców w terminie 3 lat od daty niniejszego zawiadomienia spowoduje, że depozyt przejdzie na własność Skarbu Państwa.

W zamieszczonych załącznikach znajdują się szczegóły dotyczące niepodjętych depozytów po zmarłych mieszkańcach oraz "Regulamin depozytów pieniężnych" obowiązujący w naszym DPS.

W sprawie odbioru depozytu proszę o kontakt telefoniczny z numerem telefonu 48 33 4979127 lub e-mail: biuro@dpsos-bielsko.pl


Autor zmiany: Administrator BIP
Data zmiany: 2020-08-25 09:22:30
Data utworzenia: 2015-12-14 10:28:13

Historia zmian artykułu
Lp. Data Operacja Osoba
20 2020-02-06 08:55:49 Modyfikacja Administrator
19 2020-01-02 09:58:34 Modyfikacja Administrator
18 2020-01-02 09:57:09 Modyfikacja Administrator