Biuletyn Informacji Publicznej
Dom Pomocy Społecznej dla Osób Starszych
w Bielsku-Białej

Niepodjęte depozyty


Dom Pomocy Społecznej dla Osób Starszych w Bielsku-Białej zawiadamia, że na koncie depozytowym znajdują się środki pieniężne zgromadzone przez zmarłych mieszkańców Domu.

Na podstawie art. 6 ust. 5 Ustawy z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz. U. z 2006 r., Nr 208, poz. 1537 ze zm.) poszukuje się spadkobierców i wzywa do odbioru niepodjętego depozytu po zmarłych mieszkańcach. Depozyt wchodzi w skład masy spadkowej i będzie wypłacony spadkobiercom po przedstawieniu stosownych dokumentów potwierdzających następstwo prawne po zmarłych mieszkańcach, tj. prawomocne postanowienie sądowe o stwierdzeniu nabycia spadku lub Akt Poświadczenia Dziedziczenia sporządzony przez Notariusza.

Depozyt zostanie wydany po uiszczeniu przez uprawnionego kosztów przechowywania depozytów, zawiadomień i poszukiwań uprawnionego.

Niepodjęcie spadku przez spadkobierców w terminie 3 lat od daty niniejszego zawiadomienia spowoduje, że depozyt przejdzie na własność Skarbu Państwa.

W zamieszczonych załącznikach znajdują się szczegóły dotyczące niepodjętych depozytów po zmarłych mieszkańcach oraz "Regulamin depozytów pieniężnych" obowiązujący w naszym DPS.

W sprawie odbioru depozytu proszę o kontakt telefoniczny z numerem telefonu 48 33 4979127 lub e-mail: biuro@dpsos-bielsko.pl


Autor zmiany: Administrator BIP
Data zmiany: 2022-07-15 12:39:57
Data utworzenia: 2015-12-14 10:28:13

Historia zmian artykułu
Lp. Data Operacja Osoba
37 2022-07-15 12:39:57 Modyfikacja Administrator BIP
36 2022-01-12 14:59:11 Modyfikacja Administrator BIP
35 2021-10-19 08:00:33 Modyfikacja Administrator BIP
34 2020-08-25 09:22:30 Modyfikacja Administrator BIP
33 2020-02-06 08:55:49 Modyfikacja Administrator
32 2020-01-02 09:58:34 Modyfikacja Administrator
31 2020-01-02 09:57:09 Modyfikacja Administrator
30 2019-12-02 11:48:01 Modyfikacja Administrator
29 2019-12-02 11:41:10 Modyfikacja Administrator
28 2019-11-13 11:38:01 Modyfikacja Administrator
27 2019-11-08 10:34:10 Modyfikacja Administrator
26 2019-07-18 10:28:05 Modyfikacja Administrator
25 2019-07-17 10:17:22 Modyfikacja Administrator
24 2019-07-09 11:58:35 Modyfikacja Administrator
23 2019-07-09 10:26:06 Modyfikacja Administrator
22 2019-05-07 11:36:33 Modyfikacja Administrator
21 2019-03-20 10:40:15 Modyfikacja Administrator
20 2019-02-18 12:07:29 Modyfikacja Administrator
19 2015-12-14 10:28:13 Dodane BIP - administrator
18 2021-05-06 07:33:21 Modyfikacja Administrator BIP
17 2021-05-11 12:34:23 Modyfikacja Administrator BIP
16 2021-06-23 09:10:35 Modyfikacja Administrator BIP
15 2021-08-23 14:04:39 Modyfikacja Administrator BIP
14 2021-12-29 14:49:19 Modyfikacja Administrator BIP
13 2022-02-14 13:20:01 Modyfikacja Administrator BIP
12 2022-04-04 13:52:31 Modyfikacja Administrator BIP
11 2022-04-19 13:53:36 Modyfikacja Administrator BIP
10 2022-07-05 14:55:18 Modyfikacja Administrator BIP
9 2022-07-05 14:57:24 Modyfikacja Administrator BIP
8 -0001-11-30 00:00:00 Modyfikacja Administrator BIP
7 -0001-11-30 00:00:00 Modyfikacja Administrator BIP
6 2020-06-08 08:54:22 Modyfikacja Administrator BIP
5 2020-06-17 14:32:12 Modyfikacja Administrator BIP
4 2020-10-14 13:12:41 Modyfikacja Administrator BIP
3 2020-11-05 13:52:01 Modyfikacja Administrator BIP
2 2020-11-19 09:08:28 Modyfikacja Administrator BIP
1 2021-01-19 14:19:28 Modyfikacja Administrator BIP